STADSVANDRINGAR och STUDIEBESÖK

Anmälan till studiebesök och stadsvandringar görs till expeditionen senast 7 dagar i förväg. I samband med anmälan betalas 50 kr/person till föreningens bankgiro 298-5521 eller swish 123 559 7455. Övriga kostnader i samband med besöket betalas på plats. Anmälan är bindande.

GAMLA LINDHOLMEN OCH LINDHOLMEN SCIENCE PARK
Måndag 19 september, kl 14.00
Samling: Stenpirens färjeläge

Stadsvandringen börjar på färjan Älvsnabben med avstigning vid
Slottsberget. Vi går mot Lindholmen, som har anor tillbaka till
1300-talet och tidigare. I dag finns varken slott, varv, lindar eller någon
holme att beskåda. Vi rundar Slottsberget med en lättare uppförsbacke
och trappor ner. Gahms väskfabrik, åttamannahusen och
Terminal Campus Lindholmen beskrivs på väg ner till de gamla varvsbyggnader som utgör stommen i akademins närvaro i Lindholmen
Science Park. Guide är Glenn Evans.

SLAKTHUSOMRÅDET OCH GAMLESTADENS FABRIKER
Onsdag 19 oktober, kl 14.00
Samling: Gamlestadens resecentrum

Gamlestaden är ett av Göteborgs hetaste stadsutvecklingsområden.
Denna föregångare till dagens Göteborg betraktas idag som ”mellanstaden”, med potential att binda samman de centrala stadsdelarna med de nordöstra. Denna vandring belyser de förändringar som sker i industriområden som utvecklades under perioden 1700-talet till början av 1900-talet.
Guide är Glenn Evans.

AEROSEUM
Tisdag 11 okt, kl 11.00

Välkommen på en guidad tur i den 22 000 kvadratmeter stora, underjordiska berghangaren från 1950-talet, byggd för att skydda flygvapnets jaktplan mot kärnvapen. Se ett 50-tal olika flygplan och helikoptrar, från flygets barndom till jetflygplan, motorer, raketstolar och annan utrustning.
Besöksadress: Säve Depå, Holmvägen 100. Buss 35 avgår från Hjalmar Brantingsplatsen och stannar vid hållplats Granhäll (10 min promenad).