SPRÅK

ENGELSK KONVERSATION​
Måndagar 11:15 - 13:00

Startdatum:

Pris: 600 kr/ 10 ggr

Kontaktperson:

Lisbeth Bengtsson 0705-696341

TYSKA SAMTAL

Måndagar 10:00 - 12:00

Startdatum:

Kontaktperson: Gull-Britt Sarapik 0730-218053

ITALIENSKA 3 -  fortsättning

Tisdagar 11:00 - 12:45

Jämna veckor

Startdatum:

Pris: 480 kr/ 7 ggr

Kontaktperson:

Gunilla Holmberg 0737-228954

ITALIENSKA 6 - avancerad forts.

Tisdagar 11:00 - 12:45

Ojämna veckor

Startdatum:

Pris: 480 kr/ 7 ggr

Kontaktperson:

Gunilla Holmberg 0737-228954

SPANSKA 2 OCH 3 SAMT LATIN GÖR UPPEHÅLL I HÖST

SPANSK KONVERSATION

Onsdag eller torsdag fm

Anmälan till expiditionen

031-134808