SPRÅK

ENGELSK KONVERSATION​
Måndagar 11:15 - 13:00

Startdatum: 31 jan

Pris: 600 kr/ 10 ggr

Kontaktperson:

Lisbeth Bengtsson 0705-696341

TYSKA SAMTAL

Måndagar: 10:00-12:00

Startdatum: 10 jan

Kontaktperson: Gull-Britt Sarapik 0703-218053

SPANSK KONVERSATION

Torsdagar: 10:00-12:00

Startdatum: 3 feb

Pris: 600 kr/10 ggr

Kontaktperson: Andres Buenas

0760-743465

SPANSKA 2 OCH 3

Måndagar 10:00-12:00

Startdatum: 31 jan

Pris: 600 kr/10 ggr

Kontaktperson:

Agneta Ahlström 0707-603458

ITALIENSKA -  fortsättning

Tisdagar 11:00 - 12:45

Jämna veckor

Startdatum: 25 jan

Pris: 480 kr/ 7 ggr

Kontaktperson:

Gunilla Holmberg 0737-228954