MUSIK

ALLÉKÖREN
Onsdagar 13:00 - 15:30 Startdatum: 15 jan

Kontaktpersoner:
Monica Mentzer 0703-192886

Ulf Liedén 0709-530017


SAMBANDET
Spela musik i grupp.

Nya medlemmar välkomnas!

Vi sjunger och spelar bl.a. allsånger, ballader och roliga visor.

Onsdagar 09:00 - 12:00 Startdatum: 15 jan

Kontaktperson:
Ingemar Modigh

0702-279142

TONGIVARNA
För dig som vill spela

musik i grupp.

Onsdagar 10:00 - 13:00

Startdatum: 16 jan
Kontaktperson:

Kjell Andersson

0705-359778

LEVINS MANDOLINORKESTER
Spela tillsammans i grupp.

Tisdagar 14:45 - 17:15

Jämna veckor
Startdatum: 21 jan

Kontaktperson:

John Aurell 0732-036001

UKULELE - ALLÉSPELARNA
Torsdagar 10:00 - 13:00 Startdatum: 16 jan

Kontaktperson:
Lennart Blomgren

UKULELE
Spela ukulele 1 ggr/månad

Torsdagar: 10:00 - 11:30

Startdatum: 16 jan

Kontaktperson: Laila Åkerberg