LITTERATUR

KERSTINS VÄNNER

Litteraturcirkel
Tisdagar 09:30 – 11:00

Startdatum:

Kontaktperson:
Lena Johansson 0703-080818

LÄS & RES

Måndagar 09:00 - 11:45

Startdatum:

Kontaktperson:
 

BOKMALARNA

Måndagar 09:30 - 11:30 Startdatum:

Kontaktperson:
Kerstin Having

0709-669808