LITTERATUR

KERSTINS VÄNNER

Litteraturcirkel
Tisdagar 09:30 – 11:00

Startdatum: 21 jan

Kontaktperson:
Lena Johansson 0703-080818

LÄSKAMRATERNA

Torsdagar 11:00 - 12:45

Jämna veckor

Startdatum: 23 jan

Kontaktperson:

Birgit Carlsson 0725-858605

LÄS & RES

Måndagar 09:00 - 11:45

Startdatum: 13 jan

Kontaktperson:
Ann-Marie Castillo 0760-582080

BOKMALARNA

Måndagar 09:30 - 11:30 Startdatum: 10 feb

Kontaktperson:
Kerstin Having

0709-669808