LITTERATUR & HUMANIORA

KERSTINS VÄNNER

Litteraturcirkel
Tisdagar 09:30 – 11:00

Startdatum: 20 september

Kontaktperson:
Lena Johansson 0703-080818

BOKMALARNA

Måndagar 10:00 - 12:00

Startdatum: 5 september

Kontaktperson:
Kerstin Having 0709-669808

KVINNOLIV I HISTORIEN

Samtalsgrupp

Tisdagar 13:00-15:00

Ojämna veckor

Startdatum: 13 september

Kontaktperson:

Kristina Nystås 0735-067096

ÖPPEN BOKCIRKEL

Tisdagar 13:00-15:00

Jämna veckor

Startdatum: 20 september

Kontaktperson:

Kristina Nystås 0735-067096