LITTERATUR & HUMANIORA

KERSTINS VÄNNER

Litteraturcirkel
Tisdagar 09:30 – 11:00

Startdatum: 18 jan

Kontaktperson:
Lena Johansson 0703-080818

BOKMALARNA

Måndagar 09:30 - 11:30

Startdatum: 7 feb

Kontaktperson:
Kerstin Having 0709-669808

KVINNOR I HISTORIEN

Två grupper - en i jämna veckor och en i ojämna veckor.

Tisdagar: 12:30-14:30

Startdatum: 15 resp 22 feb

Pris: 400 kr/6 ggr

Kontaktperson: Kristina Nystås

0735-067096