top of page

LITTERATUR & HUMANIORA

KERSTINS VÄNNER

Litteraturcirkel
Tisdagar 09:30 – 11:00

Startdatum: 17 januari

Kontaktperson:
Lena Johansson 0703-080818

BOKMALARNA

Måndagar 10:00 - 12:00

Startdatum: 6 februari

Kontaktperson:
Kerstin Having 0709-669808

KVINNOLIV I HISTORIEN
Samtalsgrupp
Tisdagar 10:00-12:00
Ojämna veckor
Startdatum: 17 januari
Kontaktperson:
Kristina Nystås 0735-067096

KVINNOLIV I HISTORIEN

Samtalsgrupp

Tisdagar 13:00-15:00

Ojämna veckor

Startdatum: 17 januari

Kontaktperson:

Kristina Nystås 0735-067096

ÖPPEN BOKCIRKEL

Tisdagar 13:00-15:00

Jämna veckor

Startdatum: 10 januari

Kontaktperson:

Kristina Nystås 0735-067096

Ny bokcirkel:

HARRY MARTINSON-VÄNNER

Vi läser någon text/några texter, som vi väljer tillsammans, och

samtalar kring författarens liv och verk.

Onsdagar 13:00-15:00 – fyra träffar 18/1, 15/2, 15/3, 12/4

Kontaktperson: Carina Olsson, 0707-55 52 99

bottom of page