IT: FÖRELÄSNING & VERKSTAD

PLATS: ALLÉGÅRDEN

TRYGG PÅ NÄTET - MED SUNT FÖRNUFT

Föreläsning om att vara trygg på nätet, till exempel om hur man skyddar sig mot bedragare, virus och andra tråkigheter, om Bank-ID, sociala medier, lösenord och inloggningar. I samband med föreläsningen finns möjlighet att boka plats i verkstad påföljande fredag. Under verkstaden får inbokade åhörare 15 minuter tillsammans med föreläsare/lärare.


Föreläsning
Onsdag 7 sep, kl 10.00–11.30
Onsdag 5 okt, kl 10.00–11.30
Onsdag 9 nov, kl 10.00–11.30
Onsdag 7 dec, kl 10.00–11.30

Verkstad

Fredag 9 sep kl 10.00–12.00

Fredag 7 okt kl 10.00-12.00

Fredag 11 nov kl 10.00-12.00

Fredag 9 dec kl 10.00-12.00

Kontaktperson:
daniel.carlenfors@abf.se
Föreläsning och verkstad arrangeras av ABF.